IORZAIT

5779                 2019

1-Tamuz04-julPERLA DE  RAHMAN z’l
  ZELDA PAUKER z’l
  CELIA FRID z’l
  FEIGA HUSID TREISTMAN z’l
  LEON BATIEWSKY z’l
  ISAAC VAINSTEIN z’l
   
2-Tamuz05-julJUNE IDESIS z’l
  SARA GUSINSKY z’l
  REBECA DE LENDER z’l
   
3-Tamuz06-julBERTA W. DE COTLEAR z’l
  JAIME DERBANDINER z’l
   
4-Tamuz07-julBENCION BATIEVSKY z’l
  YOSEF BRAVERMAN z’l
  VITORINE LEVY z’l
  LAZAR DIAMANTSTEIN z’l
   
5-Tamuz08-julJOSEF GLEIZER z’l
  DAVID CORDOVI ABRABANEL z’l
  DIANA SCHAIN z’l
  MATILDE DE RUBINSTEIN z’l
  HARRY LERNER z’l
  ADAM POLLAK z’l
   
6-Tamuz09-julDAVID KILIMAJER z’l
  DORA VAINSTEIN z’l
  MORDGE HALFIN z’l
   
7-Tamuz10-julMIGUEL RJAVINSKY z’l
  JACOBO FELMAN A. z’l
  BEILE DAVIDSON z’l
  JAIME ZAIDMAN z’l
  MAÑE PORUDOMINSKY z’l
  BETTY NAPADENSCHI z’l
  LEIB GOLDENBERG z’l
  ABRAHAM APRIJASKIS z’l
  ABA JAIM APRIJASKIS z’l
  DELICIA ESUSY z’l
  ANA WALLACH z’l
   
8-Tamuz11-julJACOBO FRAIMAN  z’l
  INGE STRUSBERG z’l
   
9-Tamuz12-julGHITEL DE GANDELMAN z’l
  JULY HERISCH z’l
  SIGFRIDO MOLDAUER z’l
   
10-Tamuz13-julJOSEL Y MOÑE VEXELMAN z’l
  SIGMUND MANDEL z’l
  LEON BLAU z’l
  YANKEL VAISER z’l
  FRANCISCO VAISMAN z’l
  BATSHEVA KRIKLER z’l
  ANA BERON z’l
   
11-Tamuz14-julMALCIA DRASSINOWER z’l
  JAIME VAISMAN MAIZEL z’l
  TERESA CHREM z’l
  MICHEL RADZINSKI z’l
   
12-Tamuz15-julLEAH GABEL z’l
  ELIAS SEINER z’l
  LEJBUS FEFER z’l
  RAQUEL DE GIVERC z’l
  JORGE STISIN SATZ z’l
  DAVID FARHI z’l
   
13-Tamuz16-julSARA W. DE SIROTZKY z’l
  MAX FRIDMAN z’l
  AVNER DAVID LAKS z’l
  ISAAC VASERMAN z’l
   
14-Tamuz17-julBERTHA DE SPACK z’l
  HERMAN COTLEAR z’l
  JAIM YOSEF AMSEL z’l
  ROSA PERLA PACH z’l
  JANE CASTORIANO z’l
  HELKA HECHLER z’l
  LAZARO FENIG z’l
  JOSEF ROSENBERG z’l
  CATA BACHRACH z’l
  REGINA JACOBI z’l
   
15-Tamuz18-julOSCAR GRUNFELD z’l
  JOSE NATHAN z’l
   
16-Tamuz19-julRIVKA DE MALAMUD z’l
  CAROLINA ROSENBERG z’l
  ELIZABETH G. VDA.  DE BATIEVSKY z’l
  MEIER FREIVOKH z’l
   
17-Tamuz20-julMAÑA DE HALFIN z’l
  ELKA GORSKY z’l
  DOVE HELFGOTT ROIZMAN z’l
  ABRAHAM Y SARA FRENK z’l
  PESIA NIJEMIS z’l
   
18-Tamuz21-julJACOBO ROTSTAIN z’l
  MAURICIO PECK z’l
  ARON DROZDIK z’l
  HANTZE SCHWARTZMAN z’l
  ANA BRUNSTEIN z’l
  LEON LUDMIR z’l
   
19-Tamuz22-julDAVID KILIMAJER C. z’l
   
20-Tamuz23-julMOISHÉ FRAINFELD z’l
  ITA DE BANARER z’l
  EUGEN JUAN HEIMOVITS z’l
  MINTZE BROIMAN z’l
  MUSI OXENSTEIN z’l
  ARON FOLESTEANU z’l
   
21-Tamuz24-julSAMUEL RAPAPORT z’l
  PEPI PECK z’l
  JOSE ZIMMER z’l
   
22-Tamuz25-julPESAJ GOLDENBERG z’l
  SELIC MALAMUD  z’l
  ETTY ACKERMAN z’l
  MOISES FLEISCHMAN K. z’l
  MOSHE NIRL z’l
  LEON BITTERMAN MANDEL z’l
  FELIPE SCHNEIDER z’l
  NORA LIPSCHUTZ z’l
   
23-Tamuz26-julRUTHI SCHWARTZMAN z’l
  SOFIA F. VDA. DE WEITZ   z’l
  MOISES BURSTEIN z’l
  MARCOS FISHMAN z’l
   
24-Tamuz27-julFELIPE BURSTEIN z’l
  CLARA GOLDSCHMIEDT z’l
   
25-Tamuz28-julSAMUEL GELLER z’l
  GUITTA RAICH z’l
  SHALOM ROSENBERG z’l
  JUANA DE BROITMAN z’l
  HERBERT LOEBL z’l
   
26-Tamuz29-julJOSE FELDMAN z’l
  LOLA LUKS z’l
  MOISES MOSCOVICI z’l
  ALAN HIRSCHFIELD z’l
   
27-Tamuz30-julPOLA DE STERENTAL z’l
  ESTER  BLANC z’l
  JACOBO STELMAJ z’l
  ZINA SCHNAIDER DE FELDMAN  z’l
   
28-Tamuz31-julMARTIN S. KOGAN z’l
  TOVA W. DE HERTENBERG z’l
  JORGE  MANDEL z’l
   
29-Tamuz01-agoHECTOR PECKER z’l
  WALTER FRIDMAN z’l