IORZAIT

     5780          2019

1-Jeshvan30-octFANNY W. DE BENDERMAN z’l
  BORIS DUNAYEVICH z’l
  BERNARDO BATIEVSKY z’l
   
2-Jeshvan31-octHUDEL SANDELMAN z’l
  ISRAEL BRODSKY z’l
  LOLA GERSTL z’l
  EDUARDO SZTRANCMAN z’l
  LUIS LANDMAN z’l
  ISRAEL BRODSKY z’l
  MIGUEL SALOMON FLEISCHMAN z’l
   
3-Jeshvan01-novMINA KRIKLER z’l
  BEILE  YACHER  DE GALSKY z’l
  LEON SEINFELD z’l
  RUJEL  YAKER z’l
  JAIME BRAND z’l
  ADELA DE GOLDBERG z’l
   
4-Jeshvan02-novANA  OCLANDER z’l
  FEIGA  TENDLER z’l
  SERGE BALL z’l
   
5-Jeshvan03-novMANES PIRES ENGELHARD z’l
  ELCA DE FLIT z’l
  LUIS YAKER VARON z’l
  MARTHA ESKENAZI z’l
  LOBE YAKER z’l
  FRIDA DE GINDIK z’l
  FRIDA LECHTIG z’l
  SALVADOR SCHWARTZMAN z’l
   
6-Jeshvan04-novMOISHE MORDJE SCHNEIDER z’l
  ISAAC FOLESTEANU z’l
  GOLDE DE GOLDENBERG z’l
   
7-Jeshvan05-novSALOMON GANDELMAN z’l
  NATALIO SABSAY z’l
  MINTA DE BRAIMAN z’l
  ALEGRIA DE DORFMAN z’l
   
8-Jeshvan06-novJAIME LANDMAN z’l
  MOISES KILIMAJER z’l
  HAYA ESKENAZI z’l
   
9-Jeshvan07-novABRAHAM  J. FOGUEL z’l
  JULIO STERENTAL z’l
  CELINDA DE DAVIDOVICH z’l
  GHENEA SCHMERLER z’l
  LEONCIO KISILEVICH S. z’l
  ARNOLDO WOLF z’l
  SARA RAHMAN z’l
   
10-Jeshvan08-novPAIA RADZINSKY z’l
   
11-Jeshvan09-novJOHN WECXELMAN z’l
  LEA LANDMAN z’l
  AIDA DAH z’l
   
12-Jeshvan10-novESTER FLEXER z’l
  EGON SPITZ N. z’l
  ROSA BARAC z’l
  GREGORIO TITINGER z’l
  JORGE WOLANSKY z’l
  LIZA DE BRONSTEIN z’l
  ARIEH BRODSKY z’l
  VIOLETA ESPERANZA DE KERNITZKY z’l
  CHANA GOLDENBERG z’l
   
13-Jeshvan11-novPERIL DE SCHNEIDER z’l
  SUCHER FLEISCHMAN z’l
  EZRA BATIEVSKY z’l
  JACK BARRY z’l
   
14-Jeshvan12-novSAMUEL ROTSTAIN z’l
  BINA DE ROSENBERG z’l
  VOLF NAPADENSKY z’l
  NAHMAN FLEXER z’l
  NOEMI B. DE ACKERMAN z’l
  JOSE ZAIDMAN z’l
  MOISCHE KOGAN z’l
  TOIVI SRAIBER z’l
  JOSE ROTSTAIN HELFMAN z’l
  RAFAEL ABIGDOR z’l
   
15-Jeshvan13-novTANJUN OBLUDZYNER z’l
  DAVID NEIMAN z’l
  LEON SCHMERLER z’l
   
16-Jeshvan14-novTIREL FISHMAN DE COGAN z’l
  HAIA SCHNAPP z’l
  REBECA FRYDLEWSKI z’l
  EVA PREGER SHOR z’l
   
17-Jeshvan15-novMAÑA  DE BATIEWSKY z’l
  ZEIDE V. KILIMAJER z’l
  ABRAHAM BATIEWSKY z’l
  JACOBO ROSCO z’l
   
18-Jeshvan16-novLEON BARAK z’l
  FAIGE DE ALKON z’l
  AUGUSTA LERNER z’l
   
19-Jeshvan17-novGHERS TENDLER z’l
  DORA METSCH z’l
  OSCAR HERSCHKOWICZ z’l
  HUGO ABRAMSKY z’l
  LEIZER SANDHAUS z’l
  ESTHER SRAIBER z’l
   
20-Jeshvan18-novSAUL DAVIDOVICH z’l
   
21-Jeshvan19-novSARA DE ELLEMBOGEN z’l
  LEON COGAN VAINTRUB z’l
   
22-Jeshvan20-novFINKEL DE ACKERMAN z’l
  EZEQUIEL ROTSTAIN B. z’l
  MARCOS PERELMAN z’l
  HEIDY FRYDMAN   z’l
  ABRAHAM KREPOSTMAN z’l
   
23-Jeshvan21-novJOSE DAVIDOVICH z’l
  JAIME PRUTSKY z’l
  EZRA BATIEVSKY z’l
  FELIPE GOLDBERG z’l
   
24-Jeshvan22-novRAUL BLANC z’l
  ARON ACKERMAN z’l
  BERNARDO HALPERIN z’l
  ISAAC GREIF LAUFER z’l
  SIAMA EPSTEIN z’l
   
25-Jeshvan23-novARTURO HECHLER z’l
  NICOLAS KADAR z’l
  ESTHER DE DAJES z’l
  PEDRO ROITER z’l
  JACOB HAFTEL z’l
  OSCAR GOTTHELF z’l
  ELIAS KUPERSTEIN z’l
   
26-Jeshvan24-novSARA DE GELLER z’l
  SAMUEL SZTUDEN B. z’l
  JOSE COPERNIK C. z’l
   
27-Jeshvan25-novJOHNNY SAYMAN S. z’l
  SAMUEL SZAFIR z’l
  PEPI Z. DE FOGUEL z’l
  JACOBO GABEL z’l
  JOSE GELLER CUBA z’l
   
28-Jeshvan26-novARON HUSID z’l
  LAZARO FAINSTEIN z’l
  BRANA FISHMAN z’l
  HARRY DRASSINOWER z’l
   
29-Jeshvan27-novJOSE GOLDSZMIDT z’l
  JOSE SAMIZ z’l
  SEGISMUNDO SCHMERLER z’l
  ISRAEL MEYER ROIF z’l