IORZAIT

5779                 2019

1-Adar II08-marPEPI KREISBERGER z’l
2-Adar II09-marABRAHAM D. ALKON z’l
3-Adar II10-marELISA BACHRACH z’l
5-Adar II12-marOSCAR KLEIMAN z’l
6-Adar II13-marESTHER A. DE GELLER z’l
7-Adar II14-marSALOMON SPILBERG z’l
8-Adar II15-marSIMON BLANC z’l
  ADELA  SIROTZKY z’l
9-Adar II16-marSARA DE SOIHET z’l
  MIRIAN HERTENBERG TEVETH z’l
10-Adar II17-marSURA BRAVERMAN z’l
11-Adar II18-marSAMUEL FIHMAN z’l
  ETIENE WECSELMAN z’l
12-Adar II19-marMARCOS PRUTZKY FUX z’l
  RICARDO GERSTL z’l
13-Adar II20-marRENE OBLUDZINER z’l
14-Adar II21-marFRIEDA GRANIERER DE DIAMANSTEIN z’l
15-Adar II22-marERWIN SPTIZ z’l
  SAMUEL ACKERMAN z’l
  JOSEF EISLER z’l
  ZVI GOLDENBERG z’l
16-Adar II23-marPAULA VAINBERG z’l
17-Adar II24-marMALKA P. DE ERLICHMAN z’l
21-Adar II28-marROSA BRODSKY z’l
  RAQUEL KOGAN TAU z’l
22-Adar II29-marMARGARITA NEIMAN MEKLER z’l
24-Adar II31-marSAIBER KIZNER z’l
  ELÍAS FURJE z’l
26-Adar II02-abrMISHKA ROITER z’l
  HENIA DE FINKESTEIN z’l
28-Adar II04-abrRYFKA ZYNGER z’l